O Nama

Preduzeće Comet Consulting Group, može ponuditi sistem za uštedu goriva , na svim vrstama motora i postrojenja koji koriste naftu, mazut, lož ulje ili gas(plin ili prirodni gas), sve vrste kotlova.

Sistem za uštedu goriva sadrži  i reformulatore (patentirani u USA) koji na nivou molekula vrše homogenizaciju i reformulaciju goriva, na taj način povećavaju oktansku ili cetansku vrednost, potpuno uklanjaju naslage karbona(praktično nema remonta kotla jer nema ni naslaga a energija se efikasnije koristi).

Garantovana ušteda je na gasnim instalacijama je 5%, a kod LPG, mazuta i loz ulja i nafte je 12-15%, a u praksi dostiže i čitavih 20% ustede. 

Excellent SME