Comet sistem za uštedu goriva u industrijskim sistemima i sistemima grejanja

Comet consulting group (CCG) distribuira jedinstven sistem za praćenje, kontrolu i redukciju potrošnje tečnih i gasovitih ugljovodoničnih goriva (gas, nafta, derivati nafte) u svim domenima njihove primene - od motora sa unutrašnjim sagorevanjem, preko različitih kotlova do savremenih industrijskih postrojenja.

U srcu Comet sistema (CS) je tehnologija za homogenizaciju i reformulaciju goriva na molekularnom nivou (razvijena, patentirana i u praksi potvrđena u SAD) koja omogućava bolje i celovitije prevođenje hemijske energije energenata u toplotu. Drugim rečima, postiže se bolje sagorevanje i posledično smanjena potrošnja energenata.

Comet sistem su testirali, prepoznali kao dobru investiciju i već primenjuju:

 • JKP Beogradske elektrane, JKP Novosadska toplana
 • GSP Novi Sad
 • RTB Bor
 • Rudnik bakra Majdanpek
 • RITE Ugljevik
 • Keramika Kanjiža
 • Trayal corporation

Zašto instalirati Comet sistem za uštedu goriva

 • Reformuliše sva tečna i gasovita goriva i smanjuje potrošnju od 5% do 12%
 • Reformulisano gorivo omogućava više toplotne energije i značajno bolje sagorevanje
 • Značajno smanjuje emisiju štetnih gasova, čađi i dima
 • Period otplate investicije (ROI) po pravilu kraći od godinu dana
 • Mnogo godina nakon instalacije štedi
 • Lako se instalira i nema troškova održavanja
 • Samo u Njujorku instalirani na oko 1.000 komercijalnih zgrada
img1 img2

Stručni ugao – kako to radi?

Istraživački tim hemijskog fakulteta univerziteta u Konektikatu, SAD, ispitivao je CS tehnologiju počev od 1999. godine, delom uz podršku ministarstava energetike i odbrane SAD, a od 2013. godine i CS katalizatore u laboratorijskim uslovima kao i u stvarnoj primeni i potvrdio sledeće:

 • Da pri prolasku goriva kroz CS katalizator dolazi do molekularne reformulacije goriva 
 • Da ta reformulacija pozitivno utiče na sagorevanje goriva i rezultira smanjenom potrošnjom goriva
 • Da prosečno smanjenje potrošnje u komercijalnim instalacijama ide do 14% (kada se kao energent koristi lož ulje), a u rezidencijalnim instalacijama istog tipa ušteda je čak do 20,3%.

CS katalizator je uređaj bez pokretnih delova koji se instalira na liniju za dovod goriva, na poziciju između rezervoara i gorionika, tj. komore za sagorevanje. Uređaj kontinuirano vrši reformulaciju ugljovodoničnih goriva i to kroz modifikaciju njihove molekularne sekvence i strukture. Na taj način izmenjeno gorivo efikasnije sagoreva što dovodi do oslobađanja veće količine toplote od predviđene. To istovremeno znači da će se predviđena količina toplote osloboditi upotrebom manje količine goriva što na kraju daje stvarne, merljive vrednosti uštede goriva.

Unutrašnjost CS katalizatora načinjena je od naročite, patentirane miksture metalnih legura koja, kada dođe u dodir sa gorivom, u istom izaziva privremenu katalitičku konverziju čiji rezultati zavisno od uslova sredine mogu da potraju i nekoliko dana. Konkretno, katalizator selektivno otkida atome vodonika iz molekula goriva i na taj način menja njegovu molekularnu strukturu. Nastaju nezasićeni alifatični ugljovodonici olefini koji se dalje mogu udruživati u veće molekule. Takođe, kako se čitav proces odvija u okruženju atmosferskog kiseonika, to nastaju i oksigenizovane komponente goriva koje efikasnije gore.

Sposobnost selektivne relokacije i rekompozicije atoma vodonika i introdukcije atoma kiseonika u ugljovodoničnu strukturu goriva je ključni faktor u poboljšanju njegovih performansi. Kako CS katalizatori to potižu i pri normalnim vrednostima temperature i atmosferskog pritiska, otvara se zaista široko polje njihove praktične primene u tretiranju svih vrsta tečnih i gasovitih ugljovodoničnih energenata.

img1 img2
Excellent SME